วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

homeweek1

วิธีการทำ
1.ศึกษางานที่อาจารย์ให้มา
2.ทำตามขั้นตอนที่ได้ศึกษามา
3.ตรวจสอบงานว่าถูกต้องหรือไม่
4.แล้วจะนำไปแก้ไขในงานต่อไป